Xuống đường biểu tình: Phương cách đấu tranh hữu hiệu hiện nay

Xuống đường biểu tình: Phương cách đấu tranh hữu hiệu hiện nay

Trong cuộc phỏng vấn của Nhà báo Trần Quang Thành, Linh mục Phan Văn Lợi cho biết phương cách đấu tranh hữu hiệu và cần thiết hiện nay là phải xuống đường biểu tình.

Tuy nhiên làm sao cho biểu tình có hiệu quả và không bị đàn áp. Muốn như vậy thì cần có 5 điều kiện:

1- Tinh thần hiếu hòa, không bạo động dù có bị tấn công bởi lực lượng nhà cầm quyền.

Xin bạn xem tiếp bài Xuống đường biểu tình: Phương cách đấu tranh hữu hiệu hiện nay tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)