Xưa rồi Diễm ơi !

Xưa rồi Diễm ơi !

Fb. Ngô Trường An|

Trong đơn vị cả hàng trăm người, nhưng nó chỉ thích tôi. Trong giai đoạn đó, tôi rất ghét những người miền Bắc. Nó quê Phú Thọ, tôi Q. Nam, cùng đơn vị cầu đường 504 sau 1975.
Nó lầm lì, ít nói. Nhưng nó rất xông xáo trong mọi công việc. Nó làm không thèm nghỉ giải lao và hay giúp đỡ mọi người.

Xin bạn xem tiếp bài Xưa rồi Diễm ơi ! tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)