World Yearender Part 1 (18/12/2016)

Major world events for the year of 2016 .

(Tháng ba năm nay, ông Barack Obama trở thành tổng thống Mỹ đầu tiên viếng thăm Cuba từ năm 1959. )

(Visited 6 times, 1 visits today)