World Review 2016 (Part 2)

China has said (13 July) it will not accept a ruling against it in a key international legal case over strategic reefs and atolls that Beijing claims would give it control over disputed waters of the South China Sea. The judgment by an internation…

(Ngày 13/7 Tòa Trọng Tài Thường Trực PCA ở The Haugue đưa ra phán quyết có lợi cho Philippines sau khi nước này kiện Trung Quốc về yêu sách đường chín đoạn ở Biển Đông. )

(Visited 1 times, 1 visits today)