Vượng diệt ruồi, Trọng diệt hổ?

Vượng diệt ruồi, Trọng diệt hổ?

Phạm Chí Dũng – Cali Today news|

 Với cả hai chức vụ song hành vừa Thường trực Ban bí thư vừa Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra trung ương, ông Trần Quốc Vượng sẽ không còn cần đến động tác Ủy ban Kiểm tra trung ương làm tờ trình gửi Thường trực Ban bí thư mỗi khi muốn đề xuất kỷ luật quan chức nào như trước đây, mà trong một số trường hợp và có thể nhận được sự cho phép của Tổng bí thư Trọng, ông Vượng – trong vai trò Thường trực Ban bí thư và trên tinh thần “mỗi người làm việc bằng hai”, sẽ “quyết luôn”.

Xin bạn xem tiếp bài Vượng diệt ruồi, Trọng diệt hổ? tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)