Vũ ‘Nhôm’: ‘Tình báo kim tiền’ và ‘phe cánh chính trị’

Vũ ‘Nhôm’: ‘Tình báo kim tiền’ và ‘phe cánh chính trị’

Phạm Chí Dũng – Người Việt |

Người dân có thể ít quan tâm và cũng chẳng màng tới công danh địa vị lợi ích, nhưng đối với giới “chính khách tinh hoa” ở Việt Nam, cái kết cục của Vũ “Nhôm” là một bài học phải trả bằng máu cho giới “tình báo kim tiền” và “phe cánh chính trị” ở Việt Nam.

Đã từ rất lâu, trong giới tình báo công an lẫn quân đội chuyên dùng hoạt động “xã hội hóa” làm bình phong, “quyền lực bóng tối” hay “quyền lực hậu trường” là những khái niệm nằm lòng và rất được ưa thích.

Xin bạn xem tiếp bài Vũ ‘Nhôm’: ‘Tình báo kim tiền’ và ‘phe cánh chính trị’ tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 6 times, 1 visits today)