Vụ kiện tụng Công ty Qualcomm có biến chuyển, giảm thấp mức xử phạt

    Năm ngoái Công ty bán dẫn toàn cầu của Mỹ (Qualcomm) đã bị Uỷ ban giao dịch công bằng xử phạt, vừa qua vụ án đã có biến chuyển mới. Sáng ngày 10/8 Uỷ ban giao dịch công bằng tuyên bố, đã hoà giải với Công ty Qualcomm, và đây cũng là vụ kiện tung đạt được kết quả hoà giải đầu tiên của Uỷ ban giao dịch công bằng. Công ty này cũng hứa sẽ thay đổi hành vi, đồng thời Uỷ ban giao dịch công bằng cũng đồng ý giảm số tiền xử phạt từ 23.4 tỷ Đài tệ xuống còn 2.73 tỷ, còn công ty Qualcomm sẽ đầu tư vào Đài Loan trong 5 năm, với vốn đầu tư là 700 triệu đô la Mỹ.
 
    Uỷ viên Uỷ ban giao dịch công bằng Hồng Tài Long nói 08: “Chúng tôi dựa vào lời hứa của Công ty Qualcomm ghi trong biên bản hoà giải, sẽ đầu tư thêm các hạng mục trong vòng 5 năm, và sẽ tăng cường hợp tác với Bộ Kinh tế, Bộ Khoa học công nghệ của Đài Loan, đương nhiên là còn thêm các hạng mục đầu tư riêng của họ, thậm chí là sau này họ sẽ thành lập Trung tâm công trình chế tạo và kinh doanh, tôi nghĩ đây là một điều rất quan trọng.”
 
   Bên cạnh đó Công ty Qualcomm cũng phát bản tin cho biết, sẽ đồng ý giúp Đài Loan phát triển mạng 5G, sau này sẽ phối hợp mật thiết với các đơn vị liên quan để thực thi hạng mục hợp tác như phát triển mạng 5G, khai thác thị trường mới, hợp tác với các trường đại học và các công ty mới mở, đồng thời thành lập Trung tâm công trình chế tạo và kinh doanh.
 
    Đối với những lời hứa này, Bộ Kinh tế biểu thị, sẽ tiếp tục thảo luận hướng hợp tác đầu tư ngành nghề với Qualcomm, không hạn chế trong thiết bị phủ sóng với mô hình nhỏ, mà trên phương diện nghiên cứu phát triển mạng 5G hy vọng sẽ có không gian hợp tác rộng lớn hơn. Bộ Kinh tế rất lạc quan với kết quả hoà giải như vậy, và cũng đồng ý tiếp tục hợp tác với công ty Qualcomm.
 
Bích Ngân

(Visited 1 times, 1 visits today)