Vụ Formosa: ông Võ Kim Cự, Hồ Anh Tuấn bị quy trách nhiệm chính

Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng CSVN quy trách nhiệm vụ Formosa cho các cán bộ tỉnh Hà Tĩnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường.

(Visited 1 times, 1 visits today)