VN: vì sao những doanh nghiệp Thánh Gióng là đại họa đất nước

VN: vì sao những doanh nghiệp Thánh Gióng là đại họa đất nước

Fb. Đỗ Ngà |

Diễn tuồng là một hình thức không thể thiếu trong một cái xã hội bẩn thỉu. Nguyễn Tấn Dũng đạo diễn cho thằng trưởng nam ông ta bằng cách gắp bỏ vào ghế hiệu phó Đại học Kiến trúc TP. HCM, ngồi chưa nóng đít 3X gắp bỏ vào ghế thứ trưởng Bộ Xây Dựng, vừa chạm đít vào Bộ Xây dựng, Nguyễn Tấn Dũng gắp bỏ vào vị trí bí thư tỉnh Kiên Giang.

Xin bạn xem tiếp bài VN: vì sao những doanh nghiệp Thánh Gióng là đại họa đất nước tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)