VN: ‘Quân đội không phải đội quân kinh doanh’

Tác giả Vũ Ngọc Hoàng nói không phải làm kinh tế thì Quân đội VN sẽ mạnh hơn, không bị phân tâm bởi sự phức tạp của các quan hệ thị trường.

(Visited 1 times, 1 visits today)