Vietnam Review (31/12/2016)

Is GDP of Vietnam appropriate and PM Nguyen Xuan Phuc talked about changes in economics, what it meant according to Mr Bui Kien Thanh, an economical and financial specialist.

(Mức tăng trưởng GDP của Việt Nam có thỏa đáng không và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói đến việc đổi mới kinh tế ra sao, chuyên viên kinh tế tài chánh Bùi Kiến Thành có câu trả lời.
 )

(Visited 5 times, 1 visits today)