Vietnam Airlines đổi đường bay để tránh khả năng Mỹ oanh kích Syria

Với khả năng Mỹ sẽ oanh kích Syria cùng nhiều cảnh báo được đưa ra, Vietnam Airlines đã phải đổi đường bay của các tuyến bay tới châu Âu để tránh khu vực chiến sự

(Visited 1 times, 1 visits today)