Việt Nam tuyên bố đạt tiến bộ về bảo đảm quyền tự do báo chí và internet

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao hôm 6/12 cho biết Việt Nam đạt nhiều thành tựu trong việc đảm bảo quyền con người trong đó có tự do báo chí và tự do internet, được đề cập trong báo cáo cho UPR

(Visited 1 times, 1 visits today)