Việt Nam tiếp tục gia hạn tạm giam không xét xử ông Lưu Văn Vịnh

Chính quyền Việt Nam tiếp tục gia hạn thời gian tạm giam đối với nhà tranh đấu nhân quyền Lưu Văn Vịnh, dù hơn 10 tháng qua, gia đình và luật sư vẫn chưa gặp ông.

(Visited 1 times, 1 visits today)