Việt Nam ‘mua’ ảnh hưởng ở thủ đô Mỹ?

Hà Nội bị cáo buộc chi tiền lái dư luận Hoa Kỳ trong vấn đề Biển Đông và nhân quyền, cũng như trả triệu đôla vận động các chính sách có lợi cho mình, theo điều tra và tài liệu công bố.

(Visited 1 times, 1 visits today)