Việt Nam ‘đối tác chiến lược’ với Úc để làm gì?

Việt Nam ‘đối tác chiến lược’ với Úc để làm gì?

Kết quả 16 năm “Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nước” cùng hàng chục đối tác chiến lược của chính thể này đã chỉ được đúc rút thành lời giễu cợt không thèm che đậy của chính giới quốc tế.

Xin bạn xem tiếp bài Việt Nam ‘đối tác chiến lược’ với Úc để làm gì? tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)