Việt Nam đình bản hai tờ báo mạng do ‘vi phạm hành chính’

Chính quyền Việt Nam vừa ra quyết định đình bản tạm thời và phạt hai trang báo điện tử tổng cộng 190 triệu đồng do ‘vi phạm hành chính.’

(Visited 1 times, 1 visits today)