Việt Nam có thể ngừng cấp thêm giấy phép cho ngân hàng 100% vốn nước ngoài

Việt Nam sẽ hết sức hạn chế hoặc có thể ngừng cấp thêm giấy phép cho ngân hàng hoàn toàn do nước ngoài sở hữu, theo Phó thủ tướng Vương Đình Huệ.

(Visited 1 times, 1 visits today)