Việt-Mỹ thảo luận giảm thiểu khác biệt

Việt-Mỹ lâu nay vẫn còn nhiều khác biệt quan điểm về nhân quyền và tự do tôn giáo ở Việt Nam và hai vấn đề này vài tháng gần đây lại nổi lên

(Visited 7 times, 1 visits today)