Việt-Mỹ đối thoại nhân quyền 2019

Hôm 15/5, chính phủ Hoa Kỳ và Việt Nam đã thực hiện đối thoại nhân quyền thường niên lần thứ 23 tại thủ đô Hà Nội.

(Visited 1 times, 1 visits today)