Viet Music Now & Then (46) :

Khúc hát thanh xuân trong vÆ°á»n xuân lả lÆ¡i tình của cánh bÆ°á»›m Phạm Duy, phá»ng tác từ hai cac khúc bất hủ One day when we were young của Fohann Strauss viết 19…

(Khúc hát thanh xuân trong vườn xuân lả lơi tình của cánh bướm Phạm Duy, phỏng tác từ hai cac khúc bất hủ One day when we were young của Fohann Strauss viết 1942, và Cerisier róe et Pommier blanc (Đào hồng táo trắng) do Louiguy viết vào năm 1950 sẽ đưa quý vị giã từ năm cũ 2016 để bước vào vườn yêu cảu năm 2017 trong Nhạc Việt Xưa và Nay với Mai Hoa và khách mời là anh Tuấn Tôn.
 )

(Visited 1 times, 1 visits today)