Việt, Ấn tăng cường quan hệ quốc phòng đối phó với TQ

Hợp tác quốc phòng và an ninh hàng hải dự kiến sẽ đứng đầu nghị trình chuyến thăm ba ngày tới Ấn Độ trong tuần này của Chủ tịch Việt Nam Trần Đại Quang

(Visited 1 times, 1 visits today)