Viện Hành chính đầu tư 20,3 tỷ Đài tệ biến Bành Hồ thành hòn đảo phát triển về năng lượng xanh và du lịch

Ngày 4-8 Thủ tướng Lâm Toàn tới Ủy ban phát triển quốc gia nghe báo cáo về “Kế hoạch đảo Bành Hồ phát triển về năng lượng xanh và du lịch”, sơ bộ ước tính tổng kinh phí trong vòng 4 năm từ năm 2017 đến năm 2020 sẽ đạt khoảng 20,3 tỷ Đài tệ, nguồn kinh phí từ ngân sách công vụ của Trung ương hoặc địa phương, Quỹ các hòn đảo ngoài khơi và đầu tư của các sự nghiệp quốc doanh, và nguồn dự toán đặc biệt của Kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng tầm nhìn xa; để phát triển bành hồ theo 3 định hướng gồm tiết kiệm năng lượng giảm lượng khí thải, phát triển ngành du lịch và ngành hải dương, biến Bành Hồ thành hòn đảo năng lượng xanh và đảo du lịch.
 
Theo nhân vật tham dự cuộc họp tại Ủy ban phát triển quốc gia cho biết, Bành Hồ có ngư trường tự nhiên, có hải dương và tài nguyên cảnh quan địa chất, có điều kiện phát triển nguồn năng lượng xanh rất tốt, ngoài ra còn có các di tích cổ làm các cụm dân cư làng mạc của tổ tiên từ thời xa xưa, do vậy cũng rất có tiềm năng phát triển về du lịch. “Kế hoạch đảo Bành Hồ phát triển về năng lượng xanh và du lịch” kết hợp nguồn tài nguyên của các bộ ngành khác nhau gồm Bộ Kinh tế, Bộ Giao thông, Nha Bảo vệ môi trường, Ủy ban nông nghiệp, Bộ Công nghệ và Bộ Văn hóa, và được triển khai thi hành theo hai giai đoạn, giai đoạn ngắn hạn là từ nay đến tháng 5 năm 2018, giai đoạn trung hạn đến năm 2020.
Hải Ly 

(Visited 1 times, 1 visits today)