Viện Hành chính đang nghiên cứu biện pháp phòng chống nguồn tin giả mạo từ bên ngoài thâm nhập vào Đài Loan

    Thủ tướng Lại Thanh Đức chỉ thị uỷ viên chính vụ La Bỉnh Thành phụ trách việc nghiên cứu làm thế nào để phòng chống tin tức giả và thông tin giả mạo, mấy ngày trước ông La Bỉnh Thành cũng đã mở cuộc họp xuyên bộ ngành để thảo luận vấn đề này. Ngày 17/10 Viện Hành chính cho biết, ngày 18/10 và trong tuần sau uỷ viên chính vụ La Bỉnh Thành cũng sẽ tiếp tục mở cuộc họp, thu thập ý kiến và tư liệu của các bộ ngành và biên soạn pháp quy.
 
    Khi trả lời phỏng vấn, phát ngôn viên Viện Hành chính Kolas Yotaka cho biết, hiện nay vẫn đang trong giai đoạn thảo luận, Viện Hành chính không đưa ra lập trường, bà cho biết, cho dù kết quả cuối cùng là như thế nào, cũng không hề rời xa chủ trương bảo vệ tự do ngôn luận.
 
    Đối với vấn đề trong cuộc họp lần trước, uỷ viên La Bỉnh Thành cũng từng cho biết, rất có thể sẽ áp dụng luật pháp đối với các nguồn tin giả mạo, phát ngôn viên Kolas Yotaka cho biết, thực ra khả năng sửa đổi luật là rất thấp, tuy nhiên phương hướng cuối cùng là như thế nào vẫn chưa xác định được.
 
    Phát ngôn viên Kolas Yotaka nói: “Hiện nay tại các cuộc họp chúng tôi cũng đang xem xét lại, hienẹ nay các cơ quan chính phủ, thí dụ như Luật Phát thanh – Truyền hình có quy định xử phạt hay không, thật ra là có, những quy phạm và pháp quy này có cần sửa đổi hay không, dung biện pháp hành chính, không nhất thiết phải lập pháp, dùng biện pháp hành chính để xử lý hành động không ngừng truyền phát nguồn tin giả mạo.”
 
    Phát ngôn viên Kolas Yotaka cho biết, dư luận xã hội đều quan tâm đến vấn đề chính phủ xử lý việc phát tán thông tin giả mạo như thế nào, thế nhưng trên thực tế trọng tâm kế tiếp đó là làm thế nào phòng chống những thông tin sai lầm từ bên ngoài thâm nhập vào trong nước, phòng chống sự công kích cũng như ảnh hưởng của các nguồn tin này đối với Đài Loan, bà cho biết, hai cuộc họp kế tiếp sẽ thảo luận vấn đề này.
 
Bích Ngân

(Visited 1 times, 1 visits today)