Viện Lập pháp thông qua vòng 3 dự án sửa luật hình sự.

Các vụ án lường gạt qua điện thoại xuyên quốc gia ngày càng lan tràn gây thiệt hại tài sản của dân chúng và làm mất hình tượng của Đài Loan, đồng thời khiến cho người ta cảm thấy tư pháp của Đài Loan không nghiêm phạt bọn tội phạm loại này và Đài Loan là thiên đàng của bọn lường gạt. Ngày 15/11 Viện Lập pháp Đài Loan đã thông qua vòng 3 dự án sửa luật hình sự, sẽ phạt nặng  tội lường gạt và áp dụng luôn cho cả phạm tội ở ngoài nước. Sắp tới nếu người dân Đài Loan mắc tội lường gạt nặng ở hải ngoại thì sẽ y theo luật hình sự của Đài Loan xử phạt.
 
Theo luật hiện hành thì tội lường gạt qua điện tín sẽ bị phạt tù từ 1-7 năm và phải nộp phạt 1 triệu Đài tệ trở lên; nhưng vì người Đài Loan phạm tội này tại hải ngoại không thuộc về  tội hình sự nhẹ nhất phải ngồi tù 3 năm trở lên nên sau khi cơ quan kiểm soát thụ lý, theo pháp luật không thể khởi tố tạo nên lỗ hỏng trị an Quốc tế. Bộ Pháp vụ cho biết, sau khi sửa luật, cơ quan tư pháp sẽ được quyền xử phạt theo luật hình sự của Đài Loan phù hợp với sự kỳ vọng của mọi người.
 
Tố Kim

(Visited 1 times, 1 visits today)