Vì sao vẫn còn người ủng hộ Nguyễn Phú Trọng ‘chống tham nhũng’

Vì sao vẫn còn người ủng hộ Nguyễn Phú Trọng ‘chống tham nhũng’

Cho tới giờ này ông Trọng mới chỉ chứng tỏ được sự nghiệp của ông là “chống tham nhũng thời kỳ trước”, tức “thời kỳ Nguyễn Tấn Dũng”, hoặc còn gọi là “chống tham nhũng một bên” chứ chưa có gì gọi là công bằng

Xin bạn xem tiếp bài Vì sao vẫn còn người ủng hộ Nguyễn Phú Trọng ‘chống tham nhũng’ tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)