Vì sao nói CS chỉ có thể bị thay thế, không thể sửa đổi?

Vì sao nói CS chỉ có thể bị thay thế, không thể sửa đổi?

Fb. Đỗ Ngà|

Có một tên giang hồ thừa gian ác nhưng thiếu trí tuệ. Một hôm đứa con học lớp 3 của hắn không hiểu bài nên gọi hắn đến hỗ trợ. Hắn đến bàn học thằng con, nhìn ngược nhìn xuôi bài toán lớp 3 và thấy sao khó quá. Chả nhẽ thú nhận với con trai là mình bí? Hắn bèn nghĩ ra cách để không phải làm việc quá tầm nữa.

Xin bạn xem tiếp bài Vì sao nói CS chỉ có thể bị thay thế, không thể sửa đổi? tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)