Vạn lần bất tín

Vạn lần bất tín

Trương Minh Ẩn – Tiếng Dân|

Mỗi khi trái gió trở trời, bà con xứ ta thường nhớ tới chai dầu gió trước tiên, rồi mới tính tới thuốc men, đi bịnh viện khám bệnh… Chuyện này làm tôi nhớ lại một loại dầu nức tiếng một thời gian dài, đó là dầu khuynh diệp Bác Sĩ Tín, có mặt khắp miền Nam những năm trước 1975.  

Bác sĩ Tín có tên đầy đủ là Bùi Kiến Tín, gốc gác ở Vĩnh Trinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

Xin bạn xem tiếp bài Vạn lần bất tín tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 5 times, 1 visits today)