Và đây là cuộc cách mạng của thầy Nhạ

Và đây là cuộc cách mạng của thầy Nhạ

Fb. Đào Tuấn|

Thầy Nhạ từng bảo Bộ Giáo dục của ông giống “bộ thi”. Và cải cách của ông hôm nay giống cách một anh hàng thịt: Chỉ việc đưa dao vào thẻo.

Tin chính thức là Bộ GDĐT đã chính thức bỏ quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) đối với các ngành không đào tạo giáo viên. Nếu nói đây là một cuộc cách mạng trong quy chế tuyển sinh thì đó là một cuộc cách mạng tha thu- mình thích thì mình thẻo thôi.

Xin bạn xem tiếp bài Và đây là cuộc cách mạng của thầy Nhạ tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 6 times, 1 visits today)