Uống máu không thể nhớ nguồn

Uống máu không thể nhớ nguồn

Karl Marx – ông tổ của chủ nghĩa cộng sản từng nói: Chỉ có loài súc vật mới quay lưng lại nỗi đau khổ của đồng loại mà chăm lo riêng cho bộ lông của mình. Chính vì vậy mà ông ta theo chủ nghĩa vô thần. Bởi vì; nếu duy tâm, ông ta hiển linh sẽ nhìn thấy mình sinh ra quá nhiều súc vật !

Xin bạn xem tiếp bài Uống máu không thể nhớ nguồn tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 7 times, 1 visits today)