Úc Châu phản đối phiên toà bất công 5/4/2018 xử người yêu nước

Úc Châu phản đối phiên toà bất công 5/4/2018 xử người yêu nước

Thân Hữu Việt Tân Úc Châu 

ĐỒNG HƯƠNG NGƯỜI VIỆT ÚC CHÂU ĐANG ĐỐI DIỆN TRỰC TIẾP VỚI “HANG Ổ” CỦA CỘNG SẢN VIỆT NAM TẠI CANBERRA, PHẢN ĐỐI PHIÊN TÒA BẤT CÔNG XÉT XỬ 6 THÀNH VIÊN HỘI ANH EM DÂN CHỦ

Dân Chủ Không Phải Là Tội

Hình ảnh:

Tags: HAEDC

Xin bạn xem tiếp bài Úc Châu phản đối phiên toà bất công 5/4/2018 xử người yêu nước tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)