Ủy ban sự vụ hoa kiều phát hành thẻ kiều bào nhằm thu hút kiều bào về nước tham quan

Để khích lệ kiều bào về nước tham quan, mở rộng tiêu dùng, thúc đẩy cơ hội kinh doanh trong nước, Ủy ban sự vụ hoa kiều dự định phát hành “Thẻ kiều bào”, do nhà kinh doanh cung cấp biện pháp ưu đãi, dự tính sẽ phát hành vào thời gian diễn ra hội nghị sự vụ hoa kiều toàn cầu ngày 15/5, tổng cộng sẽ phát hành 50.000 thẻ, có hiệu lực đến ngày 31-12-2018.
 
Ngày 8/5, lúc trả lời chất vấn tại Viện lập pháp, chủ tịch Ủy ban sự vụ hoa kiều Ngô Tân Hưng cho biết, Ủy ban sự vụ hoa kiều đã đưa ra các khoản ngân sách liên quan, vừa qua Ủy ban sự vụ hoa kiều đã đấu thầu, nhưng hiện nay vẫn đang còn nghiên cứu kế hoạch cụ thể, chưa trình lên Viện hành chính xét duyệt. Ngô Tân Hưng nhấn mạnh, phát hành “Thẻ kiều bào” chủ yếu là nâng cao sự phát triển kinh tế của Đài Loan.
 
Ngô Tân Hưng nói : Năm ngoái, Ban tổ chức hội nghị sự vụ hoa kiều có kiến nghị với các đại diện tham gia hội nghị phát hành thẻ kiều bào và cũng đã giành được sự đồng ý của cấp trên, phát hành thẻ kiều bào chủ yếu là để cho kiều bào Đài Loan đang ở khắp nơi trên toàn cầu có thể cầm thẻ này tiêu dùng tại Đài Loan với nhiều ưu đãi, nhằm tăng cường nâng cao sự phát triển du lịch và kinh tế của nước nhà.
 
Lệ Phương

(Visited 1 times, 1 visits today)