Tỷ lệ trẻ sơ sinh theo họ mẹ lập kỷ lục: đạt 4,8%

Theo thống kê mới nhất của Bộ Nội chính, trong số lượng trẻ sơ sinh ra đời từ tháng 1 đến tháng 10 năm nay, có 95,2% theo họ cha, 4,8% trẻ sơ sinh lấy họ mẹ, lập kỷ lục mới.
 
Theo quy định xử lý đăng ký hộ tịch liên quan của Luật Dân sự, Luật hộ tịch, việc quyết định họ của trẻ sơ sinh có thể theo các phương thức khác nhau gồm: “Hai bên bố mẹ thỏa thuận”, “Một bên quyết định”, “Người xin đăng ký rút thăm quyết định”, “Cơ quan hộ tịch rút thăm quyết định”, “Tòa án phán quyết” và “Theo họ của người giám hộ”.
 
Theo Bộ Nội chính cho biết, tỷ lệ theo họ mẹ từ năm 2013 đạt tỷ lệ 1,69% tăng dần hàng năm cho tới khoảng từ tháng 1 đến tháng 10 năm nay đạt 4,8%, mặc dù Đài Loan là xã hội chủ yếu con vẫn theo họ cha, nhưng tỷ lệ theo con theo họ mẹ đang có xu hướng tăng dần.
 
Theo bộ Nội chính cho biết, theo thống kê từ tháng 1 đến tháng 10 năm nay, địa phương có tỷ lệ con theo họ mẹ cao nhất của Đài Loan là huyện Đài Đông, đạt 18,89%, huyện Hoa Liên đứng thứ 2 đạt 16,28%.
Hải Ly

(Visited 1 times, 1 visits today)