Tuyên bố của nhóm “lão mà chưa an” về luật đặc khu

Tuyên bố của nhóm “lão mà chưa an” về luật đặc khu

Lão Mà Chưa An|

Chính phủ Việt Nam đã trình dự thảo “Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc” (Luật Đặc khu) để Quốc hội thảo luận và thông qua trong kỳ họp thứ V, Quốc hội khoá XIV, từ ngày 21-5-2018 đến 15-6-2018. Do sự phản đối mạnh mẽ của nhân dân, ngày 11-6-2018 Quốc hội đã quyết định lùi thời gian xem xét thông qua dự án luật này sang kỳ họp thứ VI, dự kiến vào tháng 10-2018.

Xin bạn xem tiếp bài Tuyên bố của nhóm “lão mà chưa an” về luật đặc khu tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)