Tư tưởng Mác trong cách mạng công nghệ 4.0

Tư tưởng Mác trong cách mạng công nghệ 4.0

© OFFICIAL RFA VIETNAMESE VIDEO – Kênh thông tin chính thức của đài Á CHÂU TỰ DO

Tại hội thảo diễn ra đúng dịp kỷ niệm 200 năm ngày sinh Các Mác, ngày 5/5/1818 – 5/5/2-2018. Ông Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu rằng tất cả những vấn đề đang diễn ra trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0 cần được soi sáng bằng tư tưởng của Mác. Lý luận này được những người từng tìm hiểu về học thuyết và tư tưởng Karl Maxx ý kiến thế nào?

Theo dõi YouTube: http://bit.ly/11PGb33

Đài Á Châu Tự Do RFA trụ sở tại thủ đô Washington Hoa Kỳ, cung cấp thông tin đa dạng, chính xác, trung thực về các vấn đề thời sự, kinh tế, xã hội, đời sống tại Việt Nam và trên Thế Giới.

Theo dõi YouTube: http://bit.ly/11PGb33
Facebook:http://on.fb.me/1vFY6qX
Twitter: https://twitter.com/DaiAChauTuDo
Đài Á Châu Tự Do RFA: http://bit.ly/1uS5BJn

(Visited 1 times, 1 visits today)