Từ Quốc Dũng: Con số lương bình quân gần 50 nghìn Đài tệ dựa theo chỉ tiêu tính toán Quốc tế

Vừa qua Thủ tướng Lại Thanh Đức tham dự Lễ biểu dương lao động xuất sắc toàn quốc, ông có lời phát biểu liên quan đến mức lương bình quân hàng tháng của Đài Loan gần đạt con số 49.989 Đài tệ, lời phát biểu trên làm xôn xao dư luận. Ngày 4/5 Viện Hành chính cho công bố bản tin nhấn mạnh, đây là con số thống kê tổng kết lương cả năm, sau đó thống kê mức lương hàng tháng. Ngày 5/5 Người phát ngôn Viện Hành chính biểu thị, đây là kết quả thống kê dựa trên tiêu chuẩn tính toán thông dụng quốc tế, Mỹ và Nhật cũng áp dụng tiêu chuẩn này, còn Đài Loan cũng đã sử dụng thống kê trong nhiều năm. Còn đối với vấn đề lương lao động trẻ đang ở mức thấp như hiện nay, ông Từ Quốc Dũng cho biết, Viện Hành chính hiện đã có phương án xử lý vấn đề tiền lương, trong thời gian nhanh nhất sẽ công khai giải thích.
 
 
Ông Từ Quốc Dũng nói: “tuy rằng có một số người không đồng tình với phép cộng tính lương này, nhưng đây là cách tính theo tiêu chuẩn quốc tế, từ trước đến nay chúng tôi vẫn dựa theo tiêu chuẩn trên, kể cả chính phủ thời Cựu Tổng thống Mã Anh Cửu hay thời cựu Tổng thống Tưởng Giới Thạch, thời Trần Thủy Biển cũng dựa theo phép tính này, không phải do chính phủ Tổng thống Thái Anh Văn tự sáng tạo nên.”
 
Người phát ngôn Viện Hành chính Từ Quốc Dũng cho biết, mức lương bình quân 49.989 Đài tệ, chắc chắn sẽ có người cao hơn hoặc thấp hơn, nhưng thấp nhất là hơn hai mươi nghìn Đài tệ, chính phủ cũng hy vọng có thể kéo mức lương cơ bản lên 32 nghìn Đài tệ. Ông nói thêm, khi ông mới ra xã hội lúc đó tiền lương hàng tháng chỉ hơn 6 nghìn, rời khỏi nhà trường đi làm luật sư thì lương mới từ từ tăng lên, cho nên tiền lương của mỗi một giai đoạn sẽ khác nhau.
 
Tường Vy

(Visited 1 times, 1 visits today)