Tù nhân chiến tranh tại Trại tù Phú Quốc (phần 1)

Tù nhân chiến tranh tại Trại tù Phú Quốc (phần 1)

Đoạn phim sau đây được trình bày với mục đích làm tài liệu lịch sử về sự kiện trao trả và hồi hương những tù binh chiến tranh và về những hành động của các đồng minh trong việc tuân thủ các nguyên tắc, tinh thần, và quy định của công ước Geneva.

Phần 1 phim tài liệu của Quân Lực Hoa Kỳ
Nguồn: Periscopefilm

(Visited 11 times, 1 visits today)