Từ “Cướp có văn hóa” đến “đê vỡ theo kế hoạch”: Người thanh, tiếng nói cũng thanh

Từ “Cướp có văn hóa” đến “đê vỡ theo kế hoạch”: Người thanh, tiếng nói cũng thanh

Nếu có một con số thống kê cụ thể những câu nói của quan chức Việt Nam thì những câu nói ngớ ngẩn mà dân gian Việt Nam gọi là “Ngáo đá” trong thời đại rực rỡ nhất – “thời đại Hồ Chí Minh”, theo lời của Nguyễn Phú Trọng – chiếm một tỷ trọng lớn nhất.

Người thanh tiếng nói cũng thanh

Xưa nay, nghe khẩu khí, nội dung câu nói của một người, thiên hạ sẽ biết và đánh giá họ như thế nào về học lực trình độ, tư cách cũng như khả năng của họ.

Xin bạn xem tiếp bài Từ “Cướp có văn hóa” đến “đê vỡ theo kế hoạch”: Người thanh, tiếng nói cũng thanh tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)