Tù binh Bắc Việt từ chối bị giao trả lại miền Bắc (Phần 2)

Tù binh Bắc Việt từ chối bị giao trả lại miền Bắc (Phần 2)

Đây là phần 2 của phim tài liệu “Tù bình Chiến Tranh thời Việt Nam Cộng Hoà” của Quân Lực Hoa Kỳ

Năm 2013, Đảng CSVN đã cho khánh thành “Khu di tích lịch sử – Trại giam tù binh cộng sản Việt Nam/Phú Quốc” với những hình ảnh ngụy tạo về sự tra tấn tàn ác trong nhà tù nhằm vu cáo quân đội VNCH và đồng minh Hoa Kỳ đối xử tệ với tù nhân Bắc Việt hầu lừa bịp những người trẻ và du khách ngoại quốc.

Đoạn phim sau đây được trình bày với mục đích làm tài liệu lịch sử về sự kiện trao trả và hồi hương những tù binh chiến tranh cũng như về chính sách đối xử tù binh trong các trại tù của chính quyền miền Nam với sự tuân thủ các nguyên tắc, tinh thần, và quy định của Công ước Geneva về đối đãi với tù binh.

Phần 2 phim tài liệu của Quân Lực Hoa Kỳ
Nguồn: Periscopefilm

(Visited 1 times, 1 visits today)