Tự biến hóa

Tự biến hóa

FB. Nguyễn Tiến Trường|

Thấy mọi người mắng nhiếc bộ trưởng Tuấn (sắp vốn là bộ trưởng) gay gắt quá cũng có chút cám cảnh. Chắc tại hồi xưa chuyên quyền, trịch thượng, hở cái phạt báo, hở cái dọa rút thẻ. Anh em găm cũng có lý.

Nhưng chẳng qua là vì vị trí anh ngồi quản lý trực tiếp báo chí nên ân oán nhiều. Còn với tư cách một quan chức, ông cũng như những vị khác mà thôi.

Xin bạn xem tiếp bài Tự biến hóa tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 9 times, 1 visits today)