Trương Minh Tuấn sẽ ‘theo chân’ Đinh La Thăng?

Trương Minh Tuấn sẽ ‘theo chân’ Đinh La Thăng?

Ngay vào lúc này, có thể hình dung một số nhân vật liên quan đến “chuyên án” trên đang bị “biện pháp ngăn chặn đặc biệt”. “Canh theo”, “canh chặn”, vừa công khai vừa bí mật, đủ cả… để “không cho chúng nó thoát”.

Xin bạn xem tiếp bài Trương Minh Tuấn sẽ ‘theo chân’ Đinh La Thăng? tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)