Trung Quốc và ASEAN tổ chức nhóm họp về Biển Đông tại Nha Trang

Trung Quốc và các quốc gia thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) vừa tổ chức họp Nhóm Công tác chung lần thứ 23 từ ngày 1 đến ngày 2 tháng 3 tại thành phố Nha Trang về Biển Đông.

(Visited 1 times, 1 visits today)