Trung Quốc kiểm duyệt bài viết tiêu cực về Bắc Kinh

Bài viết bị kiểm duyệt vì nói rằng ‘Bắc Kinh là một khối u’ và ‘không có chút hơi ấm tình người nào’.

(Visited 1 times, 1 visits today)