Trump backs off on chasing prosecution of Clinton

US president-elect Donald Trump says he will not pursue further investigations into Hillary Clinton’s emails.

(Tổng thống đắc cử Donald Trump tuyên bố ông sẽ không theo đuổi vụ điều tra những email cá nhân của bà Hilary Clinton nữa, dù trong lúc tranh cử ông đã có cam kết như vậy.
 
 )

(Visited 1 times, 1 visits today)