TRUMP AND US BOEING

Donald Trump says new multibillion dollar Air Force One plane cost is ‘ridiculous’, should be cancelled.

(Tỏng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald trump tuyên bố phí tổn hơn 4 tỷ bạc dành vào việc chế tạo hai chiếc phi Air Force One mới là điều kỳ cục, và hợp đồng mà chính phủ ký kết với hãng Boeing phải đuợc huỷ bỏ)

(Visited 1 times, 1 visits today)