Trịnh Lệ Quân : Giao cho xã hội thảo luận vấn đề đổi tên Nhà tưởng niệm Tưởng Giới Thạch

Ngày 5/12, Viện lập pháp thông qua “ Điều lệ thúc đẩy công lý chuyển tiếp” vòng 3, ngày 11/12, Ủy ban văn hóa và giáo dục mời bộ trưởng Bộ văn hóa Trịnh Lệ Quân, bộ trưởng Bộ giáo dục Phan Văn Trung và Viện trưởng Viện bảo tàng quốc gia Cố Cung Lâm Chính Nghi đến Viện lập pháp báo cáo về các chính sách ứng xử liên quan.
 
Lúc báo cáo, bà Trịnh Lệ Quân cho biết, Bộ văn hóa sẽ tiếp tục chỉnh lý và mở rộng ứng dụng hồ sơ chính trị lúc bấy giờ, trước cuối năm, sẽ hoàn thành việc phỏng vấn 485 nạn nhân của chính trị và ghi hình phỏng vấn 46 người.
 
Bà Trịnh Lệ Quân biểu thị, Bộ văn hóa sẽ thông qua sự hỗ trợ của Bảo tàng nhân quyền, khôi phục lại sự thật lịch sử trong triều đại chủ nghĩa độc tài, đồng thời căn cứ quy định điều lệ thúc đẩy công lý chuyển tiếp, tiếp tục đẩy mạnh công tác chuyển đổi Nhà tưởng niệm Tưởng Giới Thạch.
 
Bộ trưởng Bộ giáo dục Phan Văn Trung cho hay, Bộ giáo dục sẽ tiếp tục sửa đổi chương trình giáo dục nhân quyền, đồng thời nhằm vào nghị đề công lý chuyển tiếp, tổ chức hội thảo liên quan dành cho giáo viên.
 
Viện trưởng Viện bảo tàng Cố Cung Lâm Chính Nghi nhắc đến, sau khi xem lại các tài liệu lưu trữ lịch sử, không  có các hồ sơ làm trái với hiến pháp dân chủ tự do. Còn đối với tượng đồng Tưởng Giới Thạch đặt tại tòa nhà Trung tâm dữ liệu trong Viện bảo tàng Cố Cung, Viện bảo tàng sẽ xử lý theo điều lệ thúc đẩy công lý chuyển tiếp.
 
Lệ Phương

(Visited 1 times, 1 visits today)