Tranh chấp ngôi vị ở đại hội 13

Tranh chấp ngôi vị ở đại hội 13

Blogger Người Buôn Gió|

Cuộc chiến tranh giành những chiếc ghế quyền lực trong bộ chính trị đảng cộng sản Việt Nam khoá 13 diễn ra rất sớm, có thể nói là sớm nhất trong mọi nhiệm kỳ của đảng cộng sản trong vòng 70 năm qua.

Ngay khi kết thúc đại hội 12 và vài tháng sau khi quốc hội Việt Nam thông qua các chức vụ trong bộ máy chính phủ, cuộc chiến đã được bắt đầu.

Xin bạn xem tiếp bài Tranh chấp ngôi vị ở đại hội 13 tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 4 times, 1 visits today)