Tranh cãi về dự thảo sửa đổi Luật lao động cơ bản, Viện trưởng Viện Lập pháp Tô Gia Toàn: hy vọng hai đảng trao đổi kỹ càng

Ủy ban phúc lợi xã hội và môi trường y tế của Viện Lập pháp vốn ấn định ngày 26-10 mời Bộ Y tế phúc lợi tới báo cáo về chính sách chăm sóc dài hạn, nhưng do đảng Quốc Dân còn cảm thấy nghi ngại đối với trình tự nghị sự “Dự thảo sửa đổi một số điều khoản của Luật lao động cơ bản” có liên quan đến vấn đề “Một ngày nghỉ thường và một ngày nghỉ bắt buộc”, do vậy chi bộ đảng Quốc Dân và chi bộ đảng Dân Tiến tại Viện Lập pháp vào sáng sớm hôm nay đã tranh nhau chiếm bàn chủ tọa, đảng Quốc Dân yêu cầu phải trả lại dự thảo sửa đổi này để thẩm định lại, còn đảng Dân Tiến thì phê phán đảng đối lập gây rối, hai bên không bên nào chịu bên nào, đã khiến hội nghị bị tê liệt hoàn toàn.
 
Sáng ngày 26-10 khi trả lời phỏng vấn, Viện trưởng Viện Lập pháp Tô Gia Toàn nói: “ Nếu mọi người cứ chiếm bàn chủ tọa, thì làm sao mà bàn bạc đàm phán được, hội nghị cũng không thể triển khai được. Lần trước tôi đã nói với các vị rồi, muốn đàm phán mọi người phải có thiện chí, không thể xử lý bằng cách chiếm bàn chủ tọa”.
 
Viện trưởng Tô Gia Toàn nói, theo thông lệ của Viện Lập pháp, tranh cãi tại các ủy ban của viện lập pháp cần phải giao cho chi bộ Đảng phụ trách công tác thẩm tra dự thảo triệu tập đàm phán, nhưng nếu chi bộ đảng nêu yêu cầu, ông cũng sẽ mở cuộc họp cấp Viện để bàn bạc, ông cũng kêu gọi đảng cầm quyền và đảng đối lập hãy ngồi lại để cùng bạn bạc thảo luận vấn đề.
Hải Ly

(Visited 1 times, 1 visits today)