Trang Sử Việt: Vua Thành Thái: Nguyễn Phúc Bửu Lân

Nguyễn Phúc Bửu Lân là vua thứ 10 của nhà Nguyễn. Ông là con thứ 7 của vua Dục Đức, lúc vua cha bị thảm sát, ông được 4 tuổi

(Visited 1 times, 1 visits today)