Trang Sử Việt: Quốc tổ Hùng Vương

Theo Hùng triều Ngọc phả, Quốc tổ của dân tộc Việt Nam là Hùng Vương, được gọi là thời Hồng Bàng, dựng nước Văn Lang (Việt Nam), đóng đô ở Phong Châu

(Visited 8 times, 1 visits today)